เกี่ยวกับเรา, ตรายาง, OfficeStamper.com
ReadyPlanet.com


เพิ่มเพื่อน


เกี่ยวกับเรา

  

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสติ๊กเกอร์, สินค้าที่ใช้ในสำนักงาน, ตรายาง และสินค้ากลุ่มของพรีเมี่ยม
บริษัทฯ ได้เน้นคุณภาพสินค้า และการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราได้ใช้ระบบการจัดการที่ผ่านขั้นตอนการคัดสรร สินค้าทุกประเภท ว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐาน จึงทำให้ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า @office  See-D  และ Officestamper