ตรายาง,ตรายางหมึกในตัว,ตรายางด่วน,ตรายางพารา,social stamp
ReadyPlanet.com


เพิ่มเพื่อน


Social Media Stamp

Social Media Stamps  

Social Media Stamps are an economical method of promoting your social media efforts. Available in Trodat Self Inking Stamp style, Social Media Stamps can be used anywhere. Stamp on business cards, letterhead, memos, envelopes, invoices and anything you distribute to customers, business associates, vendors or friends.

Also available, our selection of Like and Dislike stamps to allow you to easily express your opinions - social media style!

  

 

  

 กรุณากรอกข้อมูล ที่ต้องการในการออกแบบตรายาง ตามแบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯ จะทำการออกแบบแล้วจัดส่งแบบตรายางให้ลูกค้าพิจารณา ทางอีเมล์ โดยเร็วที่สุด  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


Name :  *
Email Address :  *
Phone Number :  *
Upload File :
Message :  *
ชนิดของตรายาง :ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว - ข้อความ/โลโก้
ตรายางหมึกในตัวรุ่น - Professional article
ตรายางหมึกในตัว - ข้อความ/วันที่
ตรายางหมึกในตัว - ตัวเลข
ตรายางหมึกในตัว - หลายสี (Multi Color)
ตรายางหมึกในตัว - พกพา
ตรายางหมึกในตัว - Flash Stamp
ตรายางด้ามไม้ - ด้ามสีงา article
ตรายางด้ามพลาสติก
ตรายางด้ามไม้ - รางรถไฟ article
ตรายางด้ามไม้ - ไม้สัก Handmade article
ตรายางแป้นสำเร็จ - ตัวเลข
ตรายางแป้นสำเร็จ วันที่+เวลา
ตรายางแป้นสำเร็จ - วันที่
ตรายางแป้นสำเร็จ - วันที่+ข้อความ
ตรายางตัวเลข รันนิ่งอัตโนมัติ article
ตรายาง - ลายเซ็นต์ article
ตรายาง - สำหรับหมู่บ้าน article
ตรายาง - QR Code article
portrait stamp article
ตรายาง - แท่ง ACRYLIC article
Acrylic Soap Stamp article
embossing article
SOLVENT INK PAD
TAT INDELIBLE INK
น้ำหมึกเติมตรายางหมึกในตัว
น้ำหมึกเติมตรายาง - หมึกกันน้ำ
แท่นประทับ - Stamp Pad
บริการ draft Logo article
Thumb print pad
Adonized Pen
See-D Labels สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ A4