เพิ่มเพื่อน

Stamps Templates

แบบ (Templates) สำหรับช่วยในการออกแบบตรายางบริษัทฯ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

1. เลือกแม่แบบที่ต้องการ   

2. กรอกรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับ ตรายาง  ในแบบฟอร์ม ด้านล่าง  จากนั้น click ส่งข้อมูล

3. บริษัทฯ จะดำเนินการออกแบบเพื่อส่งเสนอให้ทางอีเมล์ ต่อไป 

ในกรณีที่ตกลงทำตรายาง กับทางบริษัทฯ  จะได้รับไฟล์ลายเส้น (Vector) ให้ไปด้วย เพื่อเก็บไว้สำหรับใช้งานอื่นๆ ต่อไป

 
 
   
   
   
   
   
   
Visitors: 450,369