เพิ่มเพื่อน

TAT Solvent 55 cc. TAT SOL-32N

รหัสสินค้า : 02150

ราคา

530.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 530.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

SOLVENT นี้ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง หรือล้างทำความสะอาดหมึกตรายางที่เหนียวให้คลายตัว 

จึงเหมาะสำหรับลบคราบหรือรอยประทับต่างๆ และสามารถผสมกับ

น้ำหมึกของ Shachihata เพื่อทำให้นำหมึกเจือจาง 

Visitors: 441,036