TAT Solvent 55 cc. TAT SOL-32N

รหัสสินค้า : 02150

SOLVENT นี้ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง หรือล้างทำความสะอาดหมึกตรายางที่เหนียวให้คลายตัว 

จึงเหมาะสำหรับลบคราบหรือรอยประทับต่างๆ และสามารถผสมกับ

น้ำหมึกของ Shachihata เพื่อทำให้นำหมึกเจือจาง 

จำนวน
530.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 373,100