เพิ่มเพื่อน

สารละลาย Solvent สำหรับ หมึกกันน้ำ / หมึกอุตสาหกรรม บรรจุ 10 cc.

รหัสสินค้า : 52152

ราคา

150.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ใช้สำหรับ เป็นตัวทำละลายน้ำหมึกกันน้ำ/หมึกอุตสาหรรม ที่แห้ง

หรือ ใช้ทำความสะอาด ลบหมึกที่ประทับ

Visitors: 441,061